ESG มนุษย์ทองคำยุคใหม่ ธุรกิจแห่ชิงตัวอัพเงินเดือน 3 เท่า

เทรนด์ ESG เขย่าโลกธุรกิจ 700 บริษัทตลาดหุ้นแห่จ้างเฮดฮันเตอร์ล่าตัว “มนุษย์ทองคำ” ยุค Sustainbility เผยผู้เชี่ยวชาญ ESG ขาดแคลนหนัก 

ถึงวันนี้คงต้องยอมรับว่าอาชีพ “ESG Professional” หรือ “ผู้เชี่ยวชาญ ESG” เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก และไม่เฉพาะแต่ในต่างประเทศเท่านั้น หากในประเทศไทยเองอาชีพดังกล่าวดูเหมือนจะเป็น “มนุษย์ทองคำ” ในยุค ESG ไม่แพ้มนุษย์ไอทีหรือมนุษย์ดิจิทัล เมื่อทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับประเด็นความยั่งยืน โดยเฉพาะการประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Net Zero

ธุรกิจ เทรนด์ ESG

ขณะที่ประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐและสหภาพยุโรปดำเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น มีเป้าหมายจะกีดกันผู้ส่งออกหรือสินค้าที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้มข้น หรือทำทำลายสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ดังนั้นศาสตร์เรื่อง ESG จึงเป็นเรื่องที่ธุรกิจยักษ์ใหญ่กำลังให้ความสำคัญและต้องการหาบุคลากรมารองรับกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น

ทั้งนั้นเพราะอาชีพ “ESG Professional” จะต้องมีความรู้แบบ “สหวิทยาการ” ที่ครอบคลุมการทำงานทางด้านวิจัย, รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ที่ปรึกษา, การดำเนินธุรกิจที่ต้องโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ด้วย ทว่าปัญหาคือบุคลากรด้านนี้มีอยู่อย่างจำกัด และปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ

ขณะที่ภาคการผลิต “บุคลากร” อย่างมหาวิทยาลัยก็มีเปิดสอนสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainabel Development-SD) และสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (E-Environment), สังคม (S-Social) และธรรมาภิบาล (G-Governance) เพียงไม่กี่มหาวิทยาลัย
นายอนันตชัย ยูรประถม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัจจุบันการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และองค์ความรู้ทางด้าน ESG มีความต้องการสูงขึ้นมาก เพราะบริษัทจดทะเบียน (บจ.) กว่า 700 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถูกกฎของตลาดฯต้องรายงานความยั่งยืนทั้งหมด.